19 Eylül 2010 27704 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/822 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Hakkari Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği