18 Eylül 2010 27703 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği- Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/9/2010 Tarihli ve 3851 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/9/2010 Tarihli ve 3851 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları