14 Eylül 2010 27699 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Dışişleri, Maliye ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik- Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/45)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/24)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/25)

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları