12 Eylül 2010 27697 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 328)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 328)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/77)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/77)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/21)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/7)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/40)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12)

- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 25)   - Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 25)