25 Ağustos 2010 27683 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik- Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/67)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/67)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/68)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/68)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları