20 Ağustos 2010 27678 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/65)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/65)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/66)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/66)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları