18 Ağustos 2010 27676 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği

- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2010/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2010/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Su Kalitesi Yönetimi ile İlgili 2010/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Su Kalitesi Yönetimi ile İlgili 2010/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Pakistan'a Yardım Kampanyası ile İlgili 2010/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Pakistan'a Yardım Kampanyası ile İlgili 2010/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6)- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları