15 Ağustos 2010 27673 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Kültür Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/763 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovenya Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik veya Ticari Amaçlı Seyahatlerinde İkamet Sürelerinin 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemesi Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar- 2010/763 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovenya Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik veya Ticari Amaçlı Seyahatlerinde İkamet Sürelerinin 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemesi Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

- 2010/766 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

TEBLİĞ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/25)