13 Ağustos 2010 27671 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/756 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik- Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çukurova Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik

- Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2010/39)- Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2010/39)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/64)

- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/8/2010 Tarihli ve 3809 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/8/2010 Tarihli ve 3809 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları