10 Ağustos 2010 27668 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/713 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/713 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/729 Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/729 Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/730 Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar- 2010/730 Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar

- 210/750 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 210/750 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kabul ve Kayıt İşleri Yönetmeliği

- Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGELER

- Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/18)

- Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları