04 Ağustos 2010 27662 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT)- Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT)

- Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 274)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 274)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010/10)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010/10)

- Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

- Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/55)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/55)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/56)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/56)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/57)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/57)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/58)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/58)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/59)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/19)

- Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği, Doğu Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2010/10)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları