31 Temmuz 2010 27658 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6010 Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6010 Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6011 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6011 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6012 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6012 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/646 Sağlık Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2010/646 Sağlık Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği- Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/7/2010 Tarihli ve 2010/57 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9298;K: 2010/11001)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9298;K: 2010/11001)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9299;K: 2010/11210)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9299;K: 2010/11210)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13519;K: 2010/19362)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13519;K: 2010/19362)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13520;K: 2010/19363)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13520;K: 2010/19363)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13521;K: 2010/19364)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13521;K: 2010/19364)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13522;K: 2010/19365)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13522;K: 2010/19365)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13523;K: 2010/19366)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13523;K: 2010/19366)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13524;K: 2010/19367)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13524;K: 2010/19367)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13525;K: 2010/19368)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13525;K: 2010/19368)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13526;K: 2010/19369)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13526;K: 2010/19369)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13527;K: 2010/19370)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13527;K: 2010/19370)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13529;K: 2010/19372)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13529;K: 2010/19372)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13530;K: 2010/19373)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13530;K: 2010/19373)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13531;K: 2010/19374)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13531;K: 2010/19374)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13534;K: 2010/19377)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13534;K: 2010/19377)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13535;K: 2010/19378)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13535;K: 2010/19378)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13536;K: 2010/19379)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13536;K: 2010/19379)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13538;K: 2010/19381)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13538;K: 2010/19381)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13539;K: 2010/19382)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13539;K: 2010/19382)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13540;K: 2010/19383)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13540;K: 2010/19383)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5491;K: 2010/8684)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5491;K: 2010/8684)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları