24 Temmuz 2010 27651 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik- İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/30)- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/30)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/42)- İşkolu Tespit Kararı (2010/42)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/43)- İşkolu Tespit Kararı (2010/43)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/44)- İşkolu Tespit Kararı (2010/44)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/45)- İşkolu Tespit Kararı (2010/45)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/46)- İşkolu Tespit Kararı (2010/46)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/47)- İşkolu Tespit Kararı (2010/47)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/48)- İşkolu Tespit Kararı (2010/48)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/49)- İşkolu Tespit Kararı (2010/49)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/50)- İşkolu Tespit Kararı (2010/50)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/51)- İşkolu Tespit Kararı (2010/51)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/52)- İşkolu Tespit Kararı (2010/52)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/53)- İşkolu Tespit Kararı (2010/53)

- İşkolu Tespit Kararı (2010/54)- İşkolu Tespit Kararı (2010/54)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları