23 Temmuz 2010 27650 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 970 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçinYapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Formasyon) Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Mikotoksinlerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/29)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2010 Tarihli ve 2010/47 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2010 Tarihli ve 2010/48 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13514;K: 2010/19357)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13514;K: 2010/19357)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13515;K: 2010/19358)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13515;K: 2010/19358)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13516;K: 2010/19359)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13516;K: 2010/19359)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13517;K: 2010/19360)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13517;K: 2010/19360)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13518;K: 2010/19361)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13518;K: 2010/19361)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13528;K: 2010/19371)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13528;K: 2010/19371)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13532;K: 2010/19375)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13532;K: 2010/19375)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13533;K: 2010/19376)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13533;K: 2010/19376)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13537;K: 2010/19380)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13537;K: 2010/19380)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13541;K: 2010/19384)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13541;K: 2010/19384)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13542;K: 2010/19385)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13542;K: 2010/19385)

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 21/7/2010 Tarihli ve 489 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları