20 Temmuz 2010 27647 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Nevzat PAKDİL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/18)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları