13 Temmuz 2010 27640 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

- 6002 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6002 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6004 Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun- 6004 Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/624 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar- 2010/624 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar

- 2010/659 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2010/659 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2010/661 Bazı Alanların Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/662 Bazı Alanların Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar -2010/663 Bazı Alanların Eski Aşot Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/664 Bazı Alanların Yıldız Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/665 Bazı Alanların Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/666 Bazı Alanların Kuzey Ankara Projesi 2. Etap Solfasol İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/667 Bazı Alanların Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YÜKSEKÖĞRETİM ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR'ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Çilek Fidelerinin Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/28)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18183;K: 2010/2653)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18183;K: 2010/2653)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/21450;K: 2010/5045)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/21450;K: 2010/5045)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2008/25343;K: 2010/16169)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2008/25343;K: 2010/16169)

- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/4127;K: 2010/3784)- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/4127;K: 2010/3784)

DÜZELTME

- 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar" ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları