08 Temmuz 2010 27635 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan, - Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan, "Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredisi" ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

- Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Gene Tebliği (Sıra No: 399)- Vergi Usul Kanunu Gene Tebliği (Sıra No: 399)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/35)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/35)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları