07 Temmuz 2010 27634 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/510 Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN, Daha Sonra İse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2010 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)- Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 6/7/2010 Tarihli ve ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/18, K: 2010/65 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/18, K: 2010/65 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/48, K: 2010/70 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/48, K: 2010/70 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları