04 Temmuz 2010 27631 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6003 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6003 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/438 Türkiye'de, Enerjide Maksimum Talebin Karşılanması İçin Optimal Güç Üretimi Konusunda Yürütülecek Ortak Çalışmaya İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/438 Türkiye'de, Enerjide Maksimum Talebin Karşılanması İçin Optimal Güç Üretimi Konusunda Yürütülecek Ortak Çalışmaya İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Iğdır Üniversitesi Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28)   - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28)