03 Temmuz 2010 27630 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/434 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan - 2010/434 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan "Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/441 Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında İmzalanan - 2010/441 Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında İmzalanan "Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/453 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan - 2010/453 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/463 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/463 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/490 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/490 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/496 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/496 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/530 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2010/530 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan "İşbirliği Konusunda Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan - 2010/533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/555 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2010/555 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/575 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşma'da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/575 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşma'da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/577 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2010/577 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı Arasında İmzalanan "Gecekondu Bölgelerinin Kalkınması Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/37)

- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)

- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)

DÜZELTMELER

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/6/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/6/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 13/5/2010 Tarihli ve E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 Sayılı Kararı ile İlgili- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 13/5/2010 Tarihli ve E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 Sayılı Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları