01 Temmuz 2010 27628 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/502 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/521 İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/537 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/558 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Edirne Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2010/559 Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/560 Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/561 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/562 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/563 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Gaziantep Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2010/564 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Alanya Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/579 İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ziraat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/586 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Hemşirelik Yüksekokulu ile Erzurum Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği

- Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik- Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalat: (2010/2) Sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

- İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ- İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2010 Tarihli ve 413 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2010 Tarihli ve 423 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları