30 Haziran 2010 27627 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6000 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6000 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2010/566 Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2010/566 Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/500 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/505 Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/519 Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Denizcilik Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/520 Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/522 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Fen Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/523 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/524 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Edebiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/525 Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Edebiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/526 Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/528 Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/565 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları Soruşturma ve Kovuşturma İdaresi, Aklama Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/565 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları Soruşturma ve Kovuşturma İdaresi, Aklama Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları