25 Haziran 2010 27622 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 2)

- Meyve ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/22)

- İşkolu Tespit Kararları (2010/30)- İşkolu Tespit Kararları (2010/30)

- İşkolu Tespit Kararları (2010/31)- İşkolu Tespit Kararları (2010/31)

- İşkolu Tespit Kararları (2010/32)- İşkolu Tespit Kararları (2010/32)

- İşkolu Tespit Kararları (2010/33)- İşkolu Tespit Kararları (2010/33)

- İşkolu Tespit Kararları (2010/34)- İşkolu Tespit Kararları (2010/34)

- İhracat 2002/12 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/8)

- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/7)- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/13196;K: 2010/6376)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/13196;K: 2010/6376)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/2508;K: 2010/7455)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/2508;K: 2010/7455)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3768;K: 2010/7467)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3768;K: 2010/7467)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları