24 Haziran 2010 27621 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5995 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5995 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5998 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5998 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gedik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 2/6/2010 Tarihli ve 5664 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/21 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/21 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları