23 Haziran 2010 27620 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/28)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/28)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/22 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/22 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/23 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/23 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/24 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/24 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/25 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/25 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/26 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/26 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/27 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/27 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/28 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/28 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/29 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/29 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/31 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/31 sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/32 sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/32 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları