22 Haziran 2010 27619 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/472 İzmir İli, Menemen İlçesinde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkındaki 22/3/2010 Tarihli ve 2010/267 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet ile Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/73, K: 2009/120 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/73, K: 2009/120 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/103, K: 2009/149 Sayılı Kararı (13/12/2004 Tarihli ve 5275 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2006 Tarihli ve 5485 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/103, K: 2009/149 Sayılı Kararı (13/12/2004 Tarihli ve 5275 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2006 Tarihli ve 5485 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/20, K: 2010/23 Sayılı Kararı (22/6/2006 Tarihli ve 5525 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/20, K: 2010/23 Sayılı Kararı (22/6/2006 Tarihli ve 5525 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27, K: 2010/29 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27, K: 2010/29 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/28, K: 2010/30 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/28, K: 2010/30 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/55, K: 2010/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/55, K: 2010/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/65, K: 2010/43 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/5/2007 Tarihli ve 5652 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/65, K: 2010/43 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/5/2007 Tarihli ve 5652 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/18, K: 2010/45 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 ve 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/18, K: 2010/45 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 ve 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/33, K: 2010/48 Sayılı Kararı (5/12/1951 Tarihli ve 5846 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/3/2004 Tarihli ve 5101 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/33, K: 2010/48 Sayılı Kararı (5/12/1951 Tarihli ve 5846 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/3/2004 Tarihli ve 5101 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14, K: 2010/51 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14, K: 2010/51 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/91, K: 2010/54 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2005 Tarihli ve 5358 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/91, K: 2010/54 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2005 Tarihli ve 5358 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/110, K: 2010/55 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/110, K: 2010/55 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/10, K: 2010/56 Sayılı Kararı (27/12/2008 Tarihli ve 5828 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/10, K: 2010/56 Sayılı Kararı (27/12/2008 Tarihli ve 5828 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları