20 Haziran 2010 27617 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/512 492 Sayılı Harçlar Kanununun Eki (6) Sayılı Tarifenin - 2010/512 492 Sayılı Harçlar Kanununun Eki (6) Sayılı Tarifenin "I-Pasaport Harçları" Başlıklı Bölümünde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Okan Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/1)- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/1)

- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/24)   - Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/24)