19 Haziran 2010 27616 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5994 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5994 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5997 Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5997 Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/476 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bünyesinde 4 Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

- 2010/477 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar- 2010/477 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2010/504 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/504 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard: ÖSG-2010/15 Sayılı Tebliğ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/6/2010 Tarihli ve 2010/38 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/6/2010 Tarihli ve 2010/39 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/6/2010 Tarihli ve 2010/40 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler- Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler

- Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) Stoklar- Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) Stoklar

- Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) Kiralamalar- Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) Kiralamalar

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları