08 Haziran 2010 27605 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik- Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

- Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği- Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/6/2010 Tarihli ve 2010/35 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/6/2010 Tarihli ve 2010/36 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları