04 Haziran 2010 27601 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/357 Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/357 Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma'nın Yürürlük Tarihinin - 2010/494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma'nın Yürürlük Tarihinin "10 Nisan 2009" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik

- Motorlu Araçların Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/64/AT)- Motorlu Araçların Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/64/AT)

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

- Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/11)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/12)

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları