03 Haziran 2010 27600 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/352 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 19/2/2007 Tarihli ve 2007/11764 Sayılı Kararnamenin Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/353 Bazı Yerleşim Birimlerinin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/426 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 Tarihli ve 2010/31 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 Tarihli ve 2010/32 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/6/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 1/6/2010 tarihli ve 2010/333 sayılı Atama Kararı ile ilgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları