01 Haziran 2010 27598 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 966 Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ekolojik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/27)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/27)

- Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/4/2010 Tarihli ve 5587 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları