30 Mayıs 2010 27596 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 29/5/2010 Tarihli ve 347 Sayılı Kararı   - Yüksek Seçim Kurulunun 29/5/2010 Tarihli ve 347 Sayılı Kararı