28 Mayıs 2010 27594 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/343 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Görecek Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Alınacak Ücretler Hakkında Karar

- 2010/421 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı ve 6 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/423 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Üyeliğine Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat KARAKAYA'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- 2010/480 Büyükşehir Belediyeleri İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2010/480 Büyükşehir Belediyeleri İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/419 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Başkanlığa Atama Yapılması Hakkında Karar

- 2010/481 Bazı Vali Atamaları Hakkında Karar

- Milli Savunma, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları