26 Mayıs 2010 27592 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

GENELGE

- Entegre Sınır Yönetimi ile İlgili 2010/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Entegre Sınır Yönetimi ile İlgili 2010/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/21)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/21)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/22)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/22)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/23)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/23)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/24)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/24)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/25)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/25)

- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/8)- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/8)

- Ulusal Meslek Standardlarına Dair Tebliğ- Ulusal Meslek Standardlarına Dair Tebliğ

- KARAR

- 2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları