23 Mayıs 2010 27589 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/12)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/13)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/14)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/15)