22 Mayıs 2010 27588 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/401 Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında İmzalanan - 2010/401 Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında İmzalanan "Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/411 Van İlinde Bulunan Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısının Bulunduğu Bölgede, Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Van-Kapıköy Kara Hudut Kapısının Açılması Hakkında Karar

- 2010/415 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 3 Adet Daire Başkanlığı ve 15 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/416 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2010/416 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/417 2010 Yılında Meydana Gelen Sel Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

- 2010/418 2010 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar- 2010/418 2010 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/414 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2010/403 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tibbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/403 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tibbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik- Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Seri No: 4)- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Seri No: 4)

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 20/5/2010 Tarihli ve 329 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 20/5/2010 Tarihli ve 331 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları