18 Mayıs 2010 27585 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye İran'ında İlave Edilmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Değişik İşler), K: 2010/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Değişik İşler), K: 2010/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/100, K: 2010/4 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/100, K: 2010/4 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/91, K: 2010/10 Sayılı Kararı (20/12/2000 Tarihli ve 4611 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/91, K: 2010/10 Sayılı Kararı (20/12/2000 Tarihli ve 4611 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/92, K: 2010/11 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/92, K: 2010/11 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6, K: 2010/19 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6, K: 2010/19 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/19 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/20 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/98, K: 2010/33 Sayılı Kararı (25/5/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/98, K: 2010/33 Sayılı Kararı (25/5/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38, K: 2010/39 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38, K: 2010/39 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/99, K: 2010/42 Sayılı Kararı (10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/99, K: 2010/42 Sayılı Kararı (10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/159, K: 2010/47 Sayılı Kararı (23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/159, K: 2010/47 Sayılı Kararı (23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/77, K: 2010/50 Sayılı Kararı (24/5/2007 Tarihli ve 5667 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/77, K: 2010/50 Sayılı Kararı (24/5/2007 Tarihli ve 5667 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları