15 Mayıs 2010 27582 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/382 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyete Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/382 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyete Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri Mezarlık Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/5/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3681 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3681 Sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3683 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3683 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları