14 Mayıs 2010 27581 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/370 Örgün Eğitim Kurumlarında Arapça Eğitim ve Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

- 2010/371 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2010/371 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/376 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulunun Adının Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet SOLGUN'un Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2010/11)

ATAMA KARARLARI

- Bayındırlık ve İskan ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Konya İli Selçuk İlçesine Bağlı Tepeköy Belediyesinin İsminin "Tepekent" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- 2010/229 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/229 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA)- Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA)

- Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/19)- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/19)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları