06 Mayıs 2010 27573 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/387 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Konusunda Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2010/387 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Konusunda Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16476;K: 2010/6149)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16476;K: 2010/6149)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/16484;K:2010/6308)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/16484;K:2010/6308)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/747;K: 2010/4587)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/747;K: 2010/4587)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları