02 Mayıs 2010 27569 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/304 Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında İmzalanan - 2010/304 Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığına Ait Birliklere Sağlanacak Eğitim, Denetleme, Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Lojistik ve Teknik Destek ile Harekat ve İstihbarat Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Gazikent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-07)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-07)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/18)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/18)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/19)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/19)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/11)

- Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/27)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/32)   - Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/32)