01 Mayıs 2010 27568 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları