30 Nisan 2010 27567 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/305 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/305 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/308 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2010/308 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2010/328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/286 Bazı Yerleşim Yerlerinin Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Kararnamelerin Kapsamında Çıkarılması, Bazı Yerleşim Yerlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bir Yerleşim Alanında Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/310 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Kanuna Tabi Personele Yaptırılacak Fazla Çalışma Saati ve Saat Başına Ödenecek Tutar Hakkında Karar

- 2010/373 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Turgut Özal Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları