29 Nisan 2010 27566 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehir İçi Su Şebekesinin II. Kısmının Yapımına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- Brusella ve Diğer Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi'nin Kısmi Finansmanı Amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Sağlanacak Hibeye İlişkin Anlaşma- Brusella ve Diğer Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi'nin Kısmi Finansmanı Amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Sağlanacak Hibeye İlişkin Anlaşma

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/285 Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar- 2010/285 Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3508;K: 2010/4100)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3508;K: 2010/4100)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2010/748;K:2010/4586)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2010/748;K:2010/4586)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları