28 Nisan 2010 27565 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 963 (10/60, 63, 99, 242, 243, 244, 245, 246, 254, 256) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/260 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar- 2010/260 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2010/280 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/287 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu, Mali İstihbarat Merkezi (JAFIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/287 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu, Mali İstihbarat Merkezi (JAFIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2010/288 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/299 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar- 2010/299 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar

- 2010/309 Bazı Alanların Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/315 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 2 Kişiye İlişkin Kararların İlgililere Ait Kısmının Geri Alınması Hakkında Karar

- 2010/325 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Kapsamında Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine İlişkin 6/4543 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/331 Erzurum İli Palandöken İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/334 Erzurum İli Palandöken İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/336 İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2010/360 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/361 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/362 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/365 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/366 2009-2010 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın %50 Oranında Artırılması Hakkında Karar

- 2010/367 Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/368 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İnegöl İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARLARI

- Adalet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2010/290 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/290 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracaatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracaatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği- Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/4/2010 Tarihli ve 2010/26 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/44, K: 2009/148 Sayılı Kararı (28/3/2007 Tarihli ve 5615 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/44, K: 2009/148 Sayılı Kararı (28/3/2007 Tarihli ve 5615 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/68, K: 2010/2 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 ile 5/1/2002 Tarihli ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/68, K: 2010/2 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 ile 5/1/2002 Tarihli ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/112, K: 2010/5 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/112, K: 2010/5 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/85, K: 2010/12 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/7/2008 Tarihli ve 5784 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/85, K: 2010/12 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/7/2008 Tarihli ve 5784 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/74, K: 2010/15 Sayılı Kararı (4/2/1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/74, K: 2010/15 Sayılı Kararı (4/2/1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/19, K: 2010/17 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/19, K: 2010/17 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/95, K: 2010/18 Sayılı Kararı (21/9/2006 Tarihli ve 5544 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/95, K: 2010/18 Sayılı Kararı (21/9/2006 Tarihli ve 5544 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25, K: 2010/20 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25, K: 2010/20 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/70, K: 2010/21 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/70, K: 2010/21 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/112, K: 2010/31 Sayılı Kararı (18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/112, K: 2010/31 Sayılı Kararı (18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/75, K: 2010/40 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/75, K: 2010/40 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları