27 Nisan 2010 27564 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ (172)- Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ (172)

- Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (173)- Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (173)

- İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 3) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (174)- İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 3) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (174)

- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 4) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (175)- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 4) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (175)

- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (176)- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (176)

- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (177)- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (177)

- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (178)- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (178)

- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (179)- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (179)

- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (180)- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (180)

- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (181)- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (181)

- Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 18) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (182)- Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 18) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (182)

- Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (183)- Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (183)

- Konsolide Ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 27) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (184)- Konsolide Ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 27) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (184)

- İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 28) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (185)- İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 28) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (185)

- İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 31) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (186)- İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 31) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (186)

- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (187)- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (187)

- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (188)- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (188)

- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (189)- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (189)

- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (190)- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (190)

- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (191)- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (191)

- Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 19) Hakkında Tebliğ (192)- Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 19) Hakkında Tebliğ (192)

- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (193)- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (193)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları