24 Nisan 2010 27561 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5981 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5981 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/284 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2010/284 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2010-2011-2012 Yılları İçin Kültür Anlaşması Uygulama Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/329 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Akdedilen Bazı Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar- 2010/329 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Akdedilen Bazı Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/291 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı ve Derecik Beldeleri Hudutları Dahilinde Bulunan Alanın "Sera Gölü Tabiat Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/330 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

- ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yargıtay Üyesi Nuri NECİPOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/9)- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yargıtay Üyesi Nuri NECİPOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/9)

YÖNETMELİKLER

- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-06)- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-06)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/16)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/16)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/17)

- Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/3)- Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/3)

- SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM-2010/4)- SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM-2010/4)

- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/5)- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/5)

- Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ (No: 2010/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Kararı