22 Nisan 2010 27560 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- 2010/266 Mehmet Vehbi Günan'ın İstifası Nedeniyle Boşalan Şeker Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Bayram TEK'in Atanması Hakkında Karar

- 2010/289 Ahmet Yakıcı'nın İstifası Nedeniyle Boşalan Şeker Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Hacı Mehmet SÖNMEZ'in Atanması Hakkında Karar

- 2010/332 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa İsen'in Yeniden Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/15)- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/15)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları