15 Nisan 2010 27553 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/15)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/15)

- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Yurtiçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Yurtiçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2010/5)- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2010/5)

- Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 68)- Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 68)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/4/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/120, K: 2009/151 Sayılı Kararı (2/9/1983 Tarihli ve 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/120, K: 2009/151 Sayılı Kararı (2/9/1983 Tarihli ve 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/63, K: 2009/152 Sayılı Kararı (16/7/1997 Tarihli ve 4283 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5625 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/63, K: 2009/152 Sayılı Kararı (16/7/1997 Tarihli ve 4283 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5625 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları